KİMİLERİ OLDUKLARI YERDE KOŞAR   

       KİMİLERİ UZUN YOLLARI AŞAR